Reglement Standhouders

Kerstmarkt Eext 2023

1) De stand inrichten kan op zaterdag 16 december 2023 van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor "Onze winkel" of ter hoogte van uw kraam op de Stationsstraat. Nadien dient u uw voertuig wel te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

2)Voor het opbouwen meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.

3)Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.

4)Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.

5)Het is niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto van de markt van het weg te zijn.

6)Een kraam is 4 X 1 meter en 2.33 meter  hoog. U kunt ook een halve kraam huren. De kramen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken.

7)Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.

8)De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes en volledig schoon achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoon maakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt dan weer vrij gegeven voor het verkeer.

9)Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie.

10)U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.

11) In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft Onze winkel steeds het recht de markt te annuleren. 

12) Het aantal standplaatsen op deze kerstmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.

13) Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.

14) Stroomaansluiting en/of watertappunt is beperkt aanwezig (indien nodig graag aangeven bij inschrijving).

15) Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden, met uitzondering van ter plaatse te consumeren alcoholhoudende drank. 

16)Het verkopen van eten en drinken dat direct geconsumeerd kan worden is niet toegestaan, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt met de organisatie. 

17) De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl

18) Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.

19) Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.