kerstmarkt Eext 2023

We organiseren op zaterdag 16 december een knusse kerstmarkt bij Onze Winkel in Eext. 

Het einde van het jaar nadert. De dagen worden korter en de nachten langer. Met kaarslicht proberen we de decemberduisternis stemmend te vervangen voor gezelligheid. De tijd met zijn speciale kleuren, tradities,  en geurige kerstgebak die de nadering van Kerstmis inluidt?

De beste remedie tegen duisternis en kou aan het einde van het jaar: Een bezoek aan de kerstmarkt met glühwein of chocolademelk, een lekkere geroosterde braadworst en het warme licht van de kaarsen en kerstverlichting. Dus laten we naar de kerstmarkt gaan - maar vergeet de warme sokken niet!

Mocht je interesse hebben in een kraampje, een leuk idee hebben of meer informatie willen, klik dan HIER of vul direct het digitale inschrijfformulier in 

We starten met de verkoop om 10.00 uur

Informatie voor standhouders

De Braderie van Eext wordt georganiseerd door de coöperatie Onze Winkel Eext. De markt wordt georganiseerd om het dorp leefbaar te houden. De markt is niet commercieel van opzet.
We willen graag zoveel mogelijk verschillende kraampjes eventueel in de winkel, maar vooral buiten op de Stationsstraat voor de winkel.
Je hoeft geen ondernemer te zijn om een kraampje te huren.
Met zijn allen maken we er een hele gezellige Braderie van. Wij zijn nog op zoek naar ondernemers/hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze gezellige markt.
Verenigingen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zij hoeven geen standplaatsgeld te betalen en krijgen 1 kraam aangeboden door Onze Winkel Eext.
Andere partijen betalen alleen de kraamhuur.

Informatie voor verenigingen

Het is in Eext elke jaar weer zomerfeest is een bekend liedje in ons dorp. Maar de afgelopen jaren was dat, mede door Corona, niet het geval. In 2023 willen Vereniging Voor Volksvermaken Eext en de Coöperatie Onze Winkel weer invulling geven aan het zomerfeest in Eext.

We hebben o.a. het voornemen om op zaterdag 26 augustus een klein maar knusse Braderie te organiseren. De markt wordt georganiseerd om het dorp leefbaar te houden. De markt is niet commercieel van opzet. Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld hun kas te spekken.

Onze Winkel Eext bestaat 10 jaar en organiseert deze zomer een aantal zogenaamde jubileumactiviteiten. “Onze Winkel” is een dorpswinkel en niet in staat alle verenigingen te sponsoren. Door een braderie te organiseren worden verengingen in de gelegenheid gesteld een kleine "sponsorbijdrage" te verdienen. 

Verenigingen krijgen per vereniging 1 kraam aangeboden en hoeven geen standplaatsgelden te betalen.

Natuurlijk kunt u als vereniging er voor kiezen om bepaalde producten te gaan verkopen op de markt, maar wat ook kan is om zogenaamde meedoe activiteiten te organiseren en hier een bedrag voor te vragen.  Dit kunnen kinderspelen zijn, maar bijvoorbeeld ook activiteiten als: raad het gewicht van het bestuur of hoeveel erwten zitten er in een POT. Het dokter bibberdraad en of het wortelhakken zijn ook graag geziene activiteiten op een braderie. Maar ook boogschieten, spijkerbroekhangen of loten verkopen voor het rad van fortuin etc. zijn voorbeelden en mogelijkheden.

Naast verenigingen is een ieder van harte welkom om op deze braderie te staan. Op onze braderie mogen ook kooplieden en particulieren hun goederen en waren aan de man proberen te brengen. Echter verenigingen hebben voorrang als het gaan over alleerecht op producten.

Mocht je interesse hebben in een kraampje, een leuk idee hebben of meer informatie willen stuur een mail aan info@onzewinkeleext.nl

of meldt u HIER aan en vul het inschrijfformulier direct in 

Inschrijven

  • U kunt zich inschrijven d.m.v. inschrijfformulier via de site. klik HIER
  • Correspondentie vind veelal plaats via de mail.
  • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
  • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
  • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaats verdeling.
  • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.
  Klik HIER voor digitale inschrijving

Kosten en voorwaarden

 1. Aanmelden/reserveren:
  aanmelding deelname via ons inschrijfformulier 
  vervolgens ontvangt u een bevestiging/factuur
  LET OP: Indien u reserveert via onze site, ontvangt u meteen een email voor ontvangst van uw aanvraag. Een definitieve bevestiging of u kunt staan, ontvangt u later.
 2. Betalingsvoorwaarden:
  Vlooienmarkt: contant op de marktdag standplaatsgeld €5,--, zonder kraam. Inclusief kraam €25,--
 3. Braderie: contant op de marktdag huur kraam € 20,-- (huren kraam is verplicht er wordt geen standplaatsgeld in rekening gebracht.
 4. Toewijzing van uw standplaats gaat op aanwijzing van de organisatie
 5. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is.
 6. Aansluiting water/stroom voor eigen rekening en op aanvraag.  
 7. Vlooienmarkt, uitsluitend verkoop van gebruikte spullen, geen verkoop van, faillissements- en of restpartijen.
 8. Het is niet toegestaan folders te verspreiden of reclame-uitingen te doen zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie van de braderie. 
 9. Voor verenigingen uit Eext zijn speciale voorwaarden en prijzen.

Inschrijving voor Verenigingen uit Eext

Omdat onze Winkel in Eext in 2023 10 jaar bestaat organiseert zij een braderie op zaterdag 26 augustus. Verenigingen hoeven geen standplaatsgeld te betalen en krijgen 1 kraam gratis aangeboden door Onze Winkel. Verenigingen mogen van alles verkopen behalve alcohoudende dranken. 

Lees reglement HIER

Voor opgave klik HIER

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft u circa 1,5 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd (10 uur) en de sluitingstijd (16.00 uur) aangehouden. 
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houdt hierbij rekening met uw collega's.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto van de markt van het weg te zijn.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers hebben aangemeld kan de organisatie besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. 
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. 
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. 
 • Stroomaansluiting en/of watertappunt is beperkt aanwezig (indien nodig graag aangeven bij inschrijving).

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! 

Regelement Braderie 2023

1) De stand inrichten kan op zaterdag 13 mei 2023 van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor "Onze winkel" of ter hoogte van uw kraam op de Stationsstraat. Nadien dient u uw voertuig wel te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats van 10.00 uur t/m 16.00 uur.


2) Een kraam is 4 X 1 meter en 233 hoog. U kunt ook een halve kraam huren. De kramen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken.


3) Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.


4) De stands worden pas opgeruimd na 16.00 uur, of zoveel eerder als door de organisatiebepaald. De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoon maakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt dan weer vrij gegeven voor het verkeer.


5) Deelname aan de bloemenmarkt is gratis. We gebruiken tafels. Als we kramen moeten huren, worden de kosten van de kraam doorberekend aan de standhouders. Uiteraard in overleg.


6) In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft "onze winkel Eext" steeds het recht de markt te annuleren. 

7) Het aantal standplaatsen op deze bloemenmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.


8) Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de bloemenmarkt, met uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Wanneer u dit wilt verkopen dienen hier van te voren afspraken over gemaakt te worden met de organisatie.


9) De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie

Informatie voor bezoekers

We organiseren op zaterdag 26 augustus een klein maar knusse Braderie bij Onze Winkel in Eext. 

Onze Winkel Eext bestaat 10 jaar en organiseert deze zomer een aantal zogenaamde jubileumactiviteiten. Onze winkel is een dorpswinkel en niet in staat alle verenigingen te sponsoren. Maar door een braderie te organiseren worden verengingen in de gelegenheid gesteld een kleine "sponsorbijdrage" te verdienen. 

Naast verenigingen is een ieder van harte welkom om op deze braderie te staan. Op onze braderie mogen ook kooplieden en particulieren hun goederen en waren aan de man proberen te brengen. 

Uiteraard wordt er ook aan de inwendige mens gedacht .Tevens is er een klein gedeelte voor een vlo markt. Hier zullen vele particulieren hun spulletjes van zolder en schuur voor leuke en kleine prijsjes verkopen. Er is altijd wel wat leuks te vinden

We starten met de verkoop om 10.00 uur

Waar wordt de markt gehouden?

De markt wordt voor 'Onze Winkel" aan de Stationsstraat te Eext gehouden. 

Hoe laat begint de markt ?

De aanvang van de markt is 10.00 uur. De sluiting is om 16.00 uur. 

Standhouders kunnen vanaf 08.30 uur hun kramen inrichten.