Coöperatie ‘Onze Winkel’.

De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Lidmaatschap
U kunt lid worden van deze coöperatie. Als lid heeft u zeggenschap over het te voeren beleid van de coöperatie.  Voor dit lidmaatschap betaalt u jaarlijks € 20,-
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de winkel.

Participatie
Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. 

De jaarrente over de inleg is 7%. In ’t Kraantie wordt jaarlijks de periode vermeld wanneer deze 7 % geïnd kunnen worden (dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag van uw boodschappen).

Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.

Voor meer info klik op onderstaande buttons

Eext

Eext is een prachtig karakteristiek brinkdorp in de provincie Drenthe met ongeveer 1500 inwoners.
Het dorp heeft zeven brinken, drie hunebedden, een oud kerkje en mooie historische boerderijen.
Met ruim 30 verenigingen, vele vrijwilligers en meerdere evenementen is er in Eext altijd iets te beleven. 

Eext is een vertrekpunt voor heerlijke fietstochten langs hunebedden, bossen, heide, beekjes, dorpen en steden. Eext maakt dan ook onderdeel uit van diverse fietsknooppuntenroutes. Maar ook voor de Moutainbike / ATB zijn er diverse mooie routes uitgezet.

Eext, in 1309 vermeld als Esethe, 1440 Exte, 1462 Ee(c)kster marktEgestermarkt, 1449 Ext, 1883 Eekst en 1887 Eext. De naam is afgeleid van ekesate = woning, woonplaats bij de eik of van agista, een oude waternaam, waarin de stam ag– = in beweging zetten.

Eext ligt op de Hondsrug, ontstaan tijdens de laatste twee ijstijden. Bij het stijgen van de temperatuur gingen de ijsmassa’s smelten en bleef een keileemrug van enkele tientallen kilometers over. Eext ligt daardoor op ongeveer 20 meter boven NAP. Door deze hoge ligging verbleven hier al heel vroeg mensen.

Het is bekend dat er in 1420 19 boerderijen in Eext staan. In 1630 is het aantal toegenomen tot 26. Er waren destijds 239 bewoners, met ongeveer 240 ha. grond in privébezit. 

Eext was een besloten gemeenschap. Alle ambachten waren in het dorp aanwezig. Zo was er een bierbrouwer, jeneverstoker, smid, wagenmaker, timmerman, kuiper, wever, snijder, schoenmaker en niet te vergeten een mulder. 

Brinken

Eext heeft zeven brinken. In Drenthe heeft alleen Zuidlaren er meer. Globaal kunnen we een brink omschrijven als een met gras begroeide ruimte tussen de bebouwing. Van oorsprong lagen de brinken aan de rand van het dorp. In de loop van de tijd is op en rondom de brinken gebouwd en liggen deze brinken nu in de bebouwing.

Tot in begin 20e eeuw liep in het voor- en najaar het vee los op de brinken en door het dorp. Om er voor te zorgen dat het vee in het dorp bleef en niet de es op liep lag er rond het dorp een heg. Deze heg is nu nog op een aantal plaatsen aanwezig.