De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Participatie:

Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. 

De jaarrente over de inleg is 7%. In ’t Kraantie wordt jaarlijks de periode vermeld wanneer deze 7 % geïnd kunnen worden (dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag van uw boodschappen).

Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.