De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Participatie
Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-.  De jaarrente over de inleg is 7%. Dit kunt u vanaf november van ieder jaar besteden in ‘Onze Winkel’. Dit blijft een jaar geldig. In de winkel ligt een lijst waarop u bij besteding van de rente moet tekenen voor ontvangst.
Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.