De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Lidmaatschap
U kunt lid worden van deze coöperatie. Als lid heeft u zeggenschap over het te voeren beleid van de coöperatie.  Voor dit lidmaatschap betaalt u jaarlijks € 20,- Jaarlijks worden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst (ledenvergadering) in de winkel.