Bloemenmarkt Eext 2024

Op zaterdag 11 mei 2024

Bloemenmarkt Eext kenmerkt zich door het knusse karakter

Op zaterdag 11 mei is Eext van 10.00 tot 16.00 uur weer gehuld in de sfeer van voorjaar en bloemen met een knusse Bloemenmarkt. 

De dag voor Moederdag staat Eext in het teken van voorjaar en bloemen. Voor de winkel komt een gezellig ingericht terras.

Op de bloemenmarkt voor de winkel zal het aan bloemen, planten en stekjes niet ontbreken. Daarnaast zijn er demonstraties en diverse coöperaties en andere instanties geven voorlichting over hun bezigheden.

Deze markt wordt georganiseerd door Onze winkel, de dorpswinkel in Eext. De winkel is in handen van een coöperatie dat ruim 350 leden en/of participanten heeft in het dorp.

In 2023 bestond de coöperatie precies 10 jaar tijdens de Bloemenmarkt. Dit werd natuurlijk gevierd.  Het mooie weer, de diversiteit van het assortiment en de verschillende nevenactiviteiten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de bezoekers met een tevreden gevoel huiswaarts zijn gekeerd.

Via deze pagina kunt U, door te klikken op de rode sitemap- knoppen, alle informatie vinden over de bloemenmarkt van Eext. 


Informatie voor bezoekers

De bloemenmarkt van Eext is een knusse voorjaarsmarkt. De markt wordt georganiseerd door de coöperatie Onze Winkel Eext. In 2018 en 2019 is de markt steeds georganiseerd op palmzaterdag. De start van het voorjaar. Maar voor veel mensen was deze periode nog te koud om hun tuinplanten te kopen.

We zijn het daarom iets later in het voorjaar gaan doen. In 2020 en 2021 kon de markt niet door doorgaan i.v.m. Covid maatregelen. Vanaf 2022 organiseren we de bloemenmarkt op een zaterdag in mei rond IJsheiligen. Dit jaar is dat dus 11 mei, de volgende dag, 12 mei is het Moederdag. 

Standhouders hebben uiteraard planten, stekjes, bollen en vooral veel artikelen die te maken hebben met het voorjaar. 

Daarnaast zal Onze winkel Eext zorgen voor een natje en een droogje. Alle reden dus voor een bezoekje aan de bloemenmarkt van Eext op zaterdag 11 mei as. 

Voor meer info over de nevenactiviteiten klik HIER

Waar wordt de markt gehouden?

De markt wordt voor Onze winkel aan de Stationsstraat te Eext gehouden. In eerste instantie voor de winkel. 

zie KAART

Hoe laat begint de markt?

De aanvang van de markt is 10.00 uur. De sluiting is om 16.00 uur. 

Standhouders kunnen vanaf 08.30 uur hun kramen inrichten. 


Prospectus / Brochure / informatie

Alle informatie voor standhouders om te kunnen beoordelen of de Voorjaarsmarkt / bloemenmarkt van eext bij hen past. 

Opzet van de markt

De Bloemenmarkt van Eext wordt georganiseerd door de coöperatie Onze Winkel Eext. 

De laatste jaren is het vooral een voorjaarsmarkt geworden. De markt wordt georganiseerd op de zaterdag voor Moederdag. Op de Stationsstraat voor de winkel wordt dan een markt georganiseerd die in het teken staat van het voorjaar, moederdag en bloemen. Direct voor de winkel komt een gezellig ingericht terras.

Op de bloemenmarkt voor de winkel zal het aan bloemen, planten en stekjes niet ontbreken. Daarnaast zijn er demonstraties van oude beroepen En diverse coöperaties en andere instanties geven voorlichting over hun bezigheden.

We willen graag zoveel mogelijk verschillende kraampjes buiten voor de winkel. 

Je hoeft geen ondernemer te zijn om een kraampje te huren.
Met z'n allen maken we er een hele gezellige Bloemenmarkt van. Wij zijn nog op zoek naar ondernemers/hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze gezellige markt. 

Kosten

Bij ons betaald u één prijs. Hiervoor ontvangt een kraam van 4 meter en over de meters onder de kraam hoeft u geen extra pacht te betalen. De kosten voor de huur van de kraam inclusief meters is € 30,--

Als u gelijktijdig ook een kraam huurt voor de kerstmarkt in december kunt u combikorting krijgen. Voor meer informatie over de combikorting klik HIER

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven d.m.v. inschrijfformulier via de site. klik HIER

  • Correspondentie vindt veelal plaats via de mail.
  • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
  • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
  • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaats verdeling.
  • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.
  Klik HIER voor digitale inschrijving

Toewijzen standplaatsen etc.

 • Voor het opbouwen meldt u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van tevoren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto van de markt van het weg te zijn.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie. U dient ten alle tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers hebben aangemeld kan de organisatie besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. 
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. 
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Stroomaansluiting en/of watertappunt is beperkt aanwezig (indien nodig, graag aangeven bij inschrijving).

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft u circa 1,5 uur voor en 1 uur na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd (10 uur) en de sluitingstijd (16.00 uur) aangehouden. 
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houd hierbij rekening met uw collega's.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! 

Regelement Bloemenmarkt 2024

Reglement standhouders bloemenmarkt

11 mei Eext 2024


1) Stand inrichten.

De stand inrichten kan op zaterdag 11 mei van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor Onze winkel of ter hoogte van uw kraam. Nadien dient u uw voertuig te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

2) aanwijzen kraam / plaats

Voor het opbouwen meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.

3) Kraam huur en prijzen

Het is toegestaan met een eigen kraam deel te nemen aan de markt. (max 4 meter) U kunt ook een kraam huren. De huurprijs zal één op één doorberekend worden.  Een kraam is 4 X 1 meter en 233 hoog. standplaatsen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken. (kosten €30,--) Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.

5) Aankleden en inrichten stand.

Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.

6) Opruimen.

Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip. De stands worden pas opgeruimd na 16.00 uur, of zoveel eerder als door de organisatiebepaald. De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoon maakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam op vrijdag voor 22.00 uur en op zaterdag voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt op zaterdag 21 december om 18.00 weer vrij gegeven voor het verkeer.


7) Overmacht / Annuleren.

In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft de Coöperatie Onze winkel Eext steeds het recht de markt te annuleren. 

7) Beperkt plaats

Het aantal standplaatsen op deze bloemenmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.

8) Wat mag je verkopen ?

Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de bloemenmarkt, met uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Wanneer u dit wilt verkopen dienen hier van te voren afspraken over gemaakt te worden met de organisatie.

9) Eigen aansprakelijkheid.

Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie.

10) WA verzekering deelnemers.

Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.

11) aanwijzingen organisatie.

U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.

 

12) Schade aan in huur gekregen kramen.

Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.

13) aansprakelijkheid organisatie

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met dit reglement.

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie