Onze Winkel Eext


Coöperatie ‘Onze Winkel’ Eext.

De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Lidmaatschap
U kunt lid worden van deze coöperatie. Als lid heeft u zeggenschap over het te voeren beleid van de coöperatie.  Voor dit lidmaatschap betaalt u jaarlijks € 20,-
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de winkel.

Participatie
Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-.  De jaarrente over de inleg is 7%. Dit kunt u vanaf november van ieder jaar besteden in ‘Onze Winkel’. Dit blijft een jaar geldig. In de winkel ligt een lijst waarop u bij besteding van de rente moet tekenen voor ontvangst.
Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.


TH(houdbaar) en TG(gebruiken) duidelijk uitgelegd 

Opeten of weggooien. Klik Hier

Contactgegevens:
"Onze winkel Eext"
Stationsstraat 14
9463 RM Eext
0592-261 346
onzewinkeleext@gmail.com

info@onzewinkeleext.nl