Nieuwsbrief

Vanuit het bestuur

We krijgen de laatste tijd in Onze winkel steeds vaker vragen over hoe het precies zit met de winkel. Waarom is dat nu een coöperatie? De laatste tijd zijn er natuurlijk ook best veel nieuwe bewoners in ons mooie dorp bijgekomen. Daarom wordt het weer eens tijd om het een en ander uit te leggen.

In 2013 vertrok de laatste grutter uit Eext. Onze commissie Dorpsbelangen heeft toen direct actie ondernomen en de inwoners van Eext gevraagd om hun mening. Moest de winkel behouden blijven of niet? Meer dan de helft van de huishoudens tekende een intentieverklaring om lid te worden van de op te richten coöperatie. Zij wilden de winkel behouden. Uiteraard om praktische reden, voor de (vergeten) boodschappen, maar ook om sociale redenen. De winkel werd, vooral door alleenstaanden ouderen, gezien als een sociaal trefpunt. Daarom werd in 2013 besloten om een coöperatie op te richten en ervoor te gaan. Met vrijwilligers en bij elkaar gevonden of tweedehands gekochte spullen werd de winkel weer ingericht en opgestart.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door de vele participanten en leden die de coöperatie inmiddels kent. Met deze beide groepen zijn we nog steeds erg content. Net als met de mensen die bij ons de boodschappen doen of langs komen voor de vergeten boodschappen of gebruik maken van de vele servicepunten die wij hebben. In onze nieuwsbrief gebruiken wij wel eens de tekst: Wees royaal, koop lokaal. Maar bij Onze winkel kan dit ook net zo goed zijn: Wees sociaal, koop lokaal. 

Deze maand hebben we als thema “Biologisch en duurzaam”. Belangrijke thema's die wij graag ieder jaar weer even onder de aandacht brengen. Misschien is dit voor jou wel hét moment om duurzame keuzes te maken. Door bewust voor biologische producten te kiezen, draag je bij aan mens, dier en milieu. We helpen je graag om vaker voor biologisch en duurzaam te kiezen.

Samen houden wij Eext leefbaar.

bestuur van Onze winkel