Reglement Standhouders

Kerstmarkt Eext 2024

Reglement standhouders kerstmarkt

20 en 21 december Eext 2024


1) Stand inrichten

De stand inrichten kan op:

Vrijdag 21 december  15.30 uur tot 17.00 uur

zaterdag 11 mei van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor Onze winkel of ter hoogte van uw kraam. Nadien dient u uw voertuig te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats

Op vrijdag 20 december 2024 van 17.00 uur t/m 21.00 uur en op zaterdag 21 december 2024 van 10.00 uur t/m 16.00 uur.


2) aanwijzen kraam / plaats

Voor het opbouwen meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.

 

3) Kraam huur en prijzen

Het is toegestaan met een eigen kraam deel te nemen aan de markt. (max 4 meter) U kunt ook een kraam huren. De huurprijs zal één op één doorberekend worden.  Een kraam is 4 X 1 meter en 233 hoog. standplaatsen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken. (kosten €30,--) Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.


4) Aankleden en inrichten stand.

Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.


5) Opruimen

Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.De stands worden pas opgeruimd na 21.00 uur (vrijdag of 16.00 uur (zaterdag), of zoveel eerder als door de organisatiebepaald. De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoon maakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam op vrijdag voor 22.00 uur en op zaterdag voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt op zaterdag 21 december om 18.00 weer vrij gegeven voor het verkeer.


6) Overmacht / Annuleren.

In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft Onze winkel Eext steeds het recht de markt te annuleren. 

7) Beperkt plaats

Het aantal standplaatsen op deze Kerstmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.


8) Wat mag je verkopen?

Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de Kerstmarkt, met uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Wanneer u dit wilt verkopen dienen hier van te voren afspraken over gemaakt te worden met de organisatie.

 

9) Eigen aansprakelijkheid.

Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie.

 

10) WA verzekering deelnemers.

Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.

 

11) aanwijzingen organisatie.

U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.

 

12) Schade aan in huur gekregen kramen.

Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.

 

13) aansprakelijkheid organisatie

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met dit reglement.