Reglement Standhouders Bloemenmarkt Eext 2023

1) De stand inrichten kan op zaterdag 13 mei 2023 van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor "Onze winkel" of ter hoogte van uw kraam op de Stationsstraat. Nadien dient u uw voertuig wel te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats van 10.00 uur t/m 16.00 uur.


2) Een kraam is 4 X 1 meter en 233 hoog. U kunt ook een halve kraam huren. De kramen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken.


3) Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.


4) De stands worden pas opgeruimd na 16.00 uur, of zoveel eerder als door de organisatiebepaald. De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoon maakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt dan weer vrij gegeven voor het verkeer.


5) Deelname aan de bloemenmarkt is gratis. We gebruiken tafels. Als we kramen moeten huren, worden de kosten van de kraam doorberekend aan de standhouders. Uiteraard in overleg.


6) In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft "onze winkel Eext" steeds het recht de markt te annuleren. 

7) Het aantal standplaatsen op deze bloemenmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.


8) Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de bloemenmarkt, met uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Wanneer u dit wilt verkopen dienen hier van te voren afspraken over gemaakt te worden met de organisatie.


9) De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl