Bloemenmarkt Eext

Op zaterdag 13 mei as

Zon overgoten goed bezochte Bloemenmarkt 2023

Het tien jarig jubileum feest van Onze winkel in Eext werd gevierd met het organiseren van een bloemenmarkt. Afgelopen zaterdag 13 was Eext in de sfeer van voorjaar. Aan bloemen, planten en stekjes was geen gebrek. Maar daarnaast was er meer dan genoeg te doen op de markt om in de juiste voorjaarsstemming te komen.

Voor de winkel was een jubileumterras, waar bezoekers even konden uitrusten en zich te goed konden doen aan bijvoorbeeld de overheerlijke poffertjes, maar veel bezoekers genoten vooral van het mooie weer. Volgens voorzitter Cora Kuiper was de opzet van de markt en de viering van het jubileum zeer geslaagd. “we zijn wel een beetje verrast door zoveel bezoekers”, zegt een trotse Kuiper. “Dit geeft de winkel weer een boost.” Zegt Kuiper. “Na corona kwamen we een beetje in een dipje terecht. Maar we weten zeker dat vanaf nu weer meer mensen de weg naar Onze winkel weten te vinden. “

Ook marktmeester Albert Springer is tevreden. “de meeste standhouders hebben prima zaken gedaan”. Hij vindt het moeilijk om te schatten hoeveel mensen de markt bezocht hebben. Maar een paar duizend man wist de weg naar de Eexter bloemenmarkt wel te vinden schat hij. Het mooie weer, de diversiteit van het assortiment en de verschillende nevenactiviteiten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de bezoekers met een tevreden gevoel huiswaarts zijn gekeerd.

Via deze pagina kunt U, door te klikken op de rode sitemap- knoppen, alle informatie vinden over de bloemenmarkt van Eext. 


Informatie voor bezoekers

De bloemenmarkt van Eext is een knusse voorjaarsmarkt. De markt wordt georganiseerd door de coöperatie Onze Winkel Eext. In 2018 en 2019 is de markt steeds georganiseerd op palmzaterdag. De start van het voorjaar. Maar voor veel mensen was deze periode nog te koud om hun tuinplanten te kopen.

We zijn het daarom iets later in het voorjaar gaan doen. In 2020 en 2021 kon de markt niet door doorgaan i.v.m. Covid maatregelen. Vanaf 2022 organiseren we de bloemenmarkt op een zaterdag in mei rond IJsheiligen. Dit jaar is dat dus 13 mei, de volgende dag, 14 mei is het Moederdag. 

2023 is een bijzondere editie. Want dit jaar bestaat Onze Winkel ook 10 jaar. En dat wordt gevierd tijdens de Bloemenmarkt. Voor de kinderen is er een gratis draaimolen. Er is een poffertjeskraam en we kunnen de hele dag luisteren naar de vrolijke klanken van de bekende orgelman Joris ten Have. 

Standhouders hebben uiteraard planten, stekjes, bollen en vooral veel artikelen die te maken hebben met het voorjaar. 

Daarnaast zal Onze winkel Eext zorgen voor een natje en een droogje. Alle reden dus voor een bezoekje aan de bloemenmarkt van Eext op zaterdag 13 mei as. 

Voor meer info over het jubileum klik HIER

Voor meer info over de nevenactiviteiten klik HIER

10 jarig jubileum Onze winkel in Eext

10 jarig jubileum Onze winkel

En dat gaan we vieren tijdens de Bloemenmarkt van Eext op 13 mei as. We organiseren de bloemenmarkt op zaterdag voor Moederdag. Naast marktkooplui die hun waar aanbieden, zullen er ook diverse demonstraties zijn en attracties voor jong en oud. We hebben o.a. een oud Hollandse poffertjeskraam en een draaimolen staan. De muzikale omlijsting is in handen van de bekende orgelman Joris ten Have. En natuurlijk heel veel bloemen en plantjes.

Op 31 mei bestaat Onze winkel 10 jaar. Omdat we op 13 mei een bloemenmarkt organiseren, lijkt het ons een goed idee om deze events te combineren tot één. De bloemenmarkt krijgt een feestelijk tintje. We gaan de markt iets uitbreiden, met leuke kramen en lekker eten. Op het pleintje voor de winkel richten we een terras in. Wie jarig is trakteert en dat we zullen we doen. Lekker koffie of thee met poffertjes.
Voor de kinderen is er gratis ranja en een gratis draaimolen. Rond het plein zullen we zorgen voor verkoop van "lekkers". En natuurlijk is er muziek. De bekende orgelman Joris ten Have zal ons verblijden met zijn vrolijke klanken.  

klik HIER voor meer info

Nevenactiviteiten

We organiseren de bloemenmarkt op zaterdag 13 mei, de zaterdag voor Moederdag. Naast marktkooplui die hun waar aanbieden, zullen er ook diverse demonstraties zijn en attracties voor jong en oud. We hebben o.a. een oud Hollandse poffertjeskraam en een draaimolen staan. De muzikale omlijsting is in handen van de bekende orgelman Joris ten Have. En natuurlijk heel veel bloemen en plantjes.

Voor meer informatie over de nevenactiviteiten klik HIER

Waar wordt de markt gehouden?

De markt wordt voor Onze winkel aan de Stationsstraat te Eext gehouden. In eerste instantie voor de winkel. 

zie KAART

Hoe laat begint de markt?

De aanvang van de markt is 10.00 uur. De sluiting is om 16.00 uur. 

Standhouders kunnen vanaf 08.30 uur hun kramen inrichten. 


Informatie voor standhouders

De Bloemenmarkt van Eext wordt georganiseerd door de coöperatie Onze Winkel Eext. 

We willen graag zoveel mogelijk verschillende kraampjes eventueel in de winkel, maar vooral buiten voor de winkel. 

Je hoeft geen ondernemer te zijn om een kraampje te huren.
Met z'n allen maken we er een hele gezellige Bloemenmarkt van. Wij zijn nog op zoek naar ondernemers/hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze gezellige markt. 

Standhouders betalen geen standgeld. Natuurlijk moet u de huur van de kraam ( €20,--) wel betalen. 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven d.m.v. inschrijfformulier via de site. klik HIER

  • Correspondentie vindt veelal plaats via de mail.
  • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
  • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
  • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaats verdeling.
  • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.
  Klik HIER voor digitale inschrijving

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft u circa 1,5 uur voor en 1 uur na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd (10 uur) en de sluitingstijd (16.00 uur) aangehouden. 
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houd hierbij rekening met uw collega's.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen meldt u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van tevoren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto van de markt van het weg te zijn.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie. U dient ten alle tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers hebben aangemeld kan de organisatie besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. 
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. 
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Stroomaansluiting en/of watertappunt is beperkt aanwezig (indien nodig, graag aangeven bij inschrijving).

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder / gebruiker.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! 

Regelement Bloemenmarkt 2023

1) De stand inrichten kan op zaterdag 13 mei 2023 van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt voor het laden en lossen kortstondig parkeren voor "Onze winkel" of ter hoogte van uw kraam. Nadien dient u uw voertuig te verplaatsen naar nabijgelegen parkeerplaatsen. De markt vindt plaats van 10.00 uur t/m 16.00 uur.


2)  U krijgt  een kraam is 4 X 1 meter en 233 hoog. De standplaatsen zijn niet voorzien van stroom. Op verzoek zijn hier afspraken over te maken.


3) Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.


4) De stands worden pas opgeruimd na 16.00 uur, of zoveel eerder als door de organisatie bepaald. De standhouders zijn verantwoordelijk om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u de gebruikte marktkramen en tafels schoonmaakt en het afval in de vuilniszak doet. U dient de kraam voor 17.00 uur te hebben opgeruimd. De weg wordt dan weer vrijgegeven voor het verkeer.


5) Deelname aan de bloemenmarkt is gratis. Als u gebruik maakt van een kraam kost dat €20,-- per kraam.


6) In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft Onze winkel Eext steeds het recht de markt te annuleren. 

7) Het aantal standplaatsen op deze bloemenmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen vol is, kan uw inschrijving geweigerd worden.


8) Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de bloemenmarkt, met uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Wanneer u dit wilt verkopen dienen hier van tevoren afspraken over gemaakt te worden met de organisatie.


9) De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade en of gevolgschade. Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: info@onzewinkeleext.nl

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie