Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Zo worden mestoverschotten voorkomen en krijgen dieren meer ruimte dan in de gangbare veeteelt en landbouw.

Biologische producten zijn herkenbaar aan de keurmerken: EKO, Europees Biologisch en Demeter. 

Over het algemeen zijn biologische producten en niet-biologische producten net zo gezond en veilig.


Wat betekenen de diverse keurmerken

BIO is onze basis. Alle producten met een EKO-keurmerk zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor de biologische landbouw. Met het EKO-keurmerk laten Nederlandse ondernemers zien dat zij zich nog verder verduurzamen. Met nieuwe inzichten ontwikkelen zij zich steeds verder op bijvoorbeeld het gebied van dierenwelzijn, natuurontwikkeling, bodembeheer en transparantie. Het EKO keurmerk is dus geen eindstation maar juist een ontwikkelingsweg. Het continu vergroten van duurzaamheid houdt ons in beweging.


Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Het logo staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. 

Het Europees biologisch keurmerk is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.


Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Het keurmerk is genoemd naar godin Demeter uit de Griekse oudheid. Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast als aanvulling voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.


Biologische recepten


Onderstaande is overgenomen van de site van het voedingscentrum.

Een aantal foto's en recepten over het onderwerp biologisch komen ook (met toestemming) van de site van het voedingscentrum.

Voor meer informatie over het voedingscentrum. Klik dan op het logo hier links.